تجهیزات توزیع زیمنس :

  • دژنگتورهای وکیوم زیمنس
  • ریکلوزرها و تابلوهای کنترلی مربوطه