تجهیزات اندازه گیری و تست مگر MEGGER :

   • تست کابل، تست باطری
   • تست سیسنم ارت
   • تست کلیدها، بیمتال ها و حافظ موتور
   • دستگاه های تست عایق، ضریب توان و تست رله
   • تست های پات High Pot
   • تست سیستم¬ها و مدارهای محافظ جان
   • تست موتور و ژنراتور
   • تست تزانسفورماتور