تجهیزات اندازه گیری و تست FLUKE :

تجهیزات کالیبریشن
1.‏ انواع تجهیزات بازرسی و تست
   • تجهیزات تست اولتراسونیک
   • تجهیزات تست رادیوگرافی ‏X-Ray
   • تجهیزات تست و بازرسی بصری ریموت
   • تجهیزات تست و اندازه گیری سختی فلزات
‏2.‏ انواع سنسورها و تجهیزات اندازه گیری
   • سنسورهای حرارت و انواع گاز
   • سنسورهای جریان و عبور سیال
   • انواع سنسورهای رطوبت سنج
   • انواع سنسورهای فشار