• رله حفاظتی
  • رله حفاظتی
  • رله حفاظتی
  • رله حفاظتی
  • رله حفاظتی
  • رله حفاظتی
  • رله حفاظتی
  • رله حفاظتی

رله حفاظتی - رله اشنایدر - رله زیمنس - رله ومپ - رله سپم


تاسیسات و ادوات الکتریکی ممکن است بر اثر نقص عایق بندی، ضعف استقامت الکتریکی و دینامیکی ناشی از فشارهای ضربه ای، بالا رفتن دما و حرارت و غیره دچار نقص شده و سبب قطع شبکه تغذیه کننده انرژی الکتریکی و گسترش و انتقال نقص به سایر ادوات شوند. برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی رله های حفاظتی طراحی شده اند.

رله حفاظتی چیست؟

رله حفاظتی وسیله ای است که برای محافظت از دستگاه های برقی که در اثر تغییر کمیت های الکتریکی یا فیزیکی تحریک می شود و موجب به کار افتادن دستگاه ها و تجهیزات معینی میگردد و دستگاه معیوب را از شبکه خارج می سازد.
به عبارت دیگر وظیفه به وسیله رله حفاظتی محل وقوع عیب از شبکه جداسازی می شود و سایر قسمت های سالم شبکه به کار خود ادامه می دهند و ثبات و پایداری شبکه حفظ می شود.

انواع رله حفاظتی

برای رله های حفاظتی دسته بندی های متعددی وجود دارد

اگر رله ها را از نظر اتصال به شبکه دسته بندی کنیم دو نوع رله خواهیم داشت :
  • رله حفاظتی اولیه : در این نوع رله سیم پیچی تحریک شونده رله مستقیما در مدار قرار داردمیگیرد بدون ترانس جریان یا ولتاژ
  • رله حفاظتی ثانویه : در این نوع رله سیم پیچ تحریک شونده از سیم پیچ ثانویه ترانس جریان یا ولتاژ شبکه ای که محافظت می کند تغذیه می گردد.


اگر رله ها را براساس پارامترهای اندازه گیری دسته بندی کنیم پنج نوع رله خواهیم داشت :
  • رله حفاظتی جریانی
  • رله حفاظتی ولتاژی
  • رله حفاظتی فرکانسی
  • رله حفاظتی جهتی
  • رله حفاظتی آمپدانسی
  • رله حفاظتی حساس به پارامترهای فیزیکی مثل دما
  • رله حفاظتی خاص

مشخصات رله حفاظتی

انچه برای انتخاب یک رله حفاظتی مهم است پارامترهای زیر می باشد :
- سرعت عملکرد : میانگین زمانی بین تشخیص خطا و نشان دادن عکس العمل مناسب از سمت رله حفاظتی
- حساسیت : حداقل جریانی که رله نسبت به آن واکنش دارد
- پایداری : عکس العمل درست رله حفاظتی در برابر کلیه خطاهای رخ داده در محدوده حفاظتی آن
- تشخیص و انتخاب در شرایط خطا : تشخیص درست قسمت معیوب و جداسازی آن از شبکه
حفاظت از سیستم های الکتریکی بسیار حائز اهمیت می باشد و از این رو کمپانی های زیادی در دنیا در زمینه طراحی و ساخت رله های حفاظتی مشغول فعالیت هستند.
از جمله مطرح ترین کمپانی های فعال در این زمینه کمپانی زیمنس (siemens) و اشنایدر(schneider) هستند.

رله زیمنس

کمپانی زیمنس آلمان ، بزرگترین شرکت بین المللی در زمینه سیستم های کنترل الکترونیکی، سیستم های برق و ارتباطات و لوازم خانگی است که در سال 1847 تاسیس شد و مقر آن شهر برلین آلمان می باشد. رله زیمنس که جزو بهترین رله های حافظتی است ، شامل رله اصلی و رله کمکی می باشد.


رله اشنایدر

اشنایدر الکتریک کمپانی فرانسوی فعال در زمینه تجهیزات الکترونیکی و برقی است که در سال 1836 میلادی تاسیس شد و توسعه آن به سال 1981 میلادی برمیگردد. اشنایدر الکتریک در لیست 500 شرکت بزرگ جهانی قرار دارد. رله اشنایدر شامل رله ومپ (VAMP relay)، رله سپم (SEPAM relay)و رله مایکوم (MICOM relay) می باشد.

رله ومپ - رله سپم