شرکت Areva در سال 1958 فعالیت خود را در زمینه نیروگاه های هسته ای در فرانسه آغاز نمود و پس از مدت کوتاهی توانست به یک غول پیشرو در این زمینه تبدیل گردد.
یکی از تخصص های شرکت AREVA در زمینه رله حفاظتی میباشد که از چند سال پیش با واگذاری این بخش از محصولات خود به شرکت اشنایدر الکتریک این محصولات نیز به سبد محصولات شرکت پارس گارنو اضافه گردید.
این شرکت افتخار دارد رنج کاملی از رله های فوق الذکر را در کمترین زمان ممکن و بر اساس سفارش تحویل نماید.

لیست محصولات قابل ارائه این شرکت به شرح زیر میباشد:
Overcurrent Protection
MICOM P111 , MICOM P114S , MICOM P115 , MICOM P122C , MICOM P124 , MICOM P12x/y , MICOM P130C
MICOM P132 , MICOM P139 , MICOM P145 , MICOM P14x
Motor Protection , MICOM P211
MICOM P220, P225 and P226C
MICOM P24x
Dynamic line rating and Interconnection Protection , MICOM P341 and P922G
Generation Protection , MICOM P342, P343, P344, P345, P391
MX3EG1A Numerical Module for Automatic
Synchronising of Generator , MX3IPG
Distance Protection , LFZP
MICOM P432 and P439 , MICOM P43x , MICOM P441, P442 and P444 , MICOMHO P446, P443 and P445
Line Differential and Phase Comparison
MBCI , MHOR04 , MICOM P521 , MICOM P530C
MICOM P540 , MICOM P547 , MICOM P594 , MICOM P59x
Transformer Protection and Control
KBCH 120, 130, 140 , KVGC , MICOM P63x
MICOM P642, P643 and P645
Numerical Busbar / Busbar Differential
MICOM P740 , MICOM P746
High Impedance Restricted Earth Fault and Busbar Protection
MCAG
MFAC
Circuit Breaker Failure
MICOM P821
Rail Protection
MICOM P138
MICOM P436 and P438
MICOM P638
Voltage and Frequency
MICOM C264
MICOM P9xx
Network Stability Relays
MICOM P846
MICOM P847 PMU
Autoreclose and Check Synchronism
KAVR Series
KAVS Check Synchronising Relay
KVTR Auto-Reclose Relay
LFAA
MICOM P841
MICOM P842
Auxiliaries, Trip Relays, and Timers
MVAA Auxiliary relays
MVAJ 05x/10x/20x
MVAJ 11 to 34
MVAX 11
MVAX 12, 21, 31, 91
MVTP
MVTT
Prima
Accessories
MICOM E124
MICOM E2
MICOM P891
MMLZ
Test Equipment
MICOM P990 Series
MMLB MMLG