تجهیزات توزیع انرژی الکتریکی با برند اشنایدر الکتریک :

• ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ فشار متوسط تا سطح 40 کیلو آمپر
• دژنگنورهای اشنایدر الکتریک با نام تجاری EVOLIS تا سطح 40 کیلو آمپر
• ریکلوزرها و تابلوهای کنترلی مربوطه